Nordeas lønn ikke til å leve av

Michal Glowinkowski og Michal Klosowski trives med jobben på Nordeas operasjonssenter i Lodz. Men lønnen er ikke til å leve av, mener de.

LODZ: Trappen er mørk, slitt gulmaling på veggene og trappetrinn med tydelige hull der føtter gjennom tiår har gått opp og ned. Det går opp, opp, opp. Helt til øverste etasje. Her bor Michal Glowinkowski (28) og Michal Klosowski (29). De to kompisene deler en toroms leilighet på rundt 45 kvadratmeter. Stue er blitt til soverom. Felles oppholdsrom har de ikke. For denne gleden har de en husleie på 1 400 zlotys, tilsvarende rundt 3 000 kroner. Vi sitter rundt det lille spisebordet i kjøkkenet. Kaffe serveres.

– Vi trives godt med å bo sammen og hadde nok gjort det uansett. Vi ville ikke hatt råd til å bo alene, sier Glowinkowski, som jobber i Nordeas operasjonssenter i Lodz. Han har utbetalt omkring 1 980 zlotys i måneden. Ikke så mye, synes han.

– Nordeas lønn er ikke til å leve av. Jeg jobbet som lastebilsjåfør et par år, da hadde jeg utbetalt nesten dobbelt så mye. Men det er ikke det jeg vil jobbe med, sier han. Med to mastere, i politikk og international relations, forstår jeg ham godt. Kollega Klosowski har vært tre år i Nordea. Han har kommet litt høyere opp på lønnsstigen og har utbetalt omkring 2 300. Fremdeles langt fra nok til å kunne etablere seg ordentlig. For i Lodz er særlig prisene for leie av bolig høye. Snittlønnen i Polen er på 4 300 zlotys, da sitter man igjen med omkring 3 100 etter skatt. I Lodz-regionen er lønnsnivået noe lavere, 3800 zloty før skatt. Hvis  vi ser på lønnsnivået ved operasjonssenterert så tjener de som jobber der 4 900 zloty i snitt, men da drar ledere og IT-folk kraftig opp. Uten disse er tallet 3 720, i følge Nordea.

– Vår foreldregenerasjon var etablert gjerne med både barn og hus i vår alder. Men med Nordeas lønn er det ikke mulig, sier han, som også har en master i international relations.

KAN IKKE LEVE AV LØNNEN

De to guttene forteller om avdelinger med høy turnover, de har begge sett av over 50 prosent av de ansatte har sluttet i løpet av ett år. Folk blir ikke. Først og fremst på grunn av lønnen, men også på grunn av bedre muligheter andre steder.

– Vi pleier å spøke med at det bare er tre steg på karrierestigen i Nordea. Det er junior process officer, process officer og Infosys, sier Glowinkowski og ler. Infosys er et annet back officeselskap i Lodz, som ifølge de to Nordea-guttene tilbyr bedre lønnsvilkår. Arbeidsledigheten i Lodz er på vei ned. Det har gjort at også Nordea må sette opp lønnen. Men det er ikke sikkert at de som blir værende, får del av dette.

– Jeg har opplevd at nyansatte junior process officers, som jeg skal lære opp, tjener mer enn meg, sier Klosowski.

– Folk vil gjerne være i Nordea, men de har ikke råd, konkluderer Glowinkowski.

 

GODT ARBEIDSMILJØ

Bortsett fra lønnen trives de to veldig godt i Nordea. Det er ordnede forhold og en bedriftskultur som blir stadig mer nordisk. Det innebærer større mulighet til å bli hørt og en mye mindre hierarkisk struktur enn hos de fleste andre polske arbeidsgivere.

– Jeg føler meg merkelig knyttet til Nordea. Det er ikke bare min kolleger jeg treffer her, jeg treffer også mine venner. Og dem vil jeg ikke forlate. Lønnen er lav, men jeg liker fremdeles å gå på jobb. Bortsett fra i slutten av måneden, når lønnen kommer. Da lurer jeg på hva jeg driver med, avslutter Glowinkowski.