Blockchain vil forandre verden

Entusiastene mener blockchain vil forandre livene våre på samme dyptgående vis som internett gjorde. Det vil påvirke oss mer enn sosiale medier og kunstig intelligens, hevder de. Men hva er egentlig blockchain, og hvordan kan det påvirke oss? Finansfokus har sett på den magiske kjeden som spås å endre verden.

Du har sikkert hørt om bitcoin. En røvervaluta for spesielt interesserte. Hvor nyttig bitcoin er, berører vi i en annen sak. Det mest interessante med bitcoin er nok likevel teknologien bak; blockchain. Hørt om det før? Mange har kanskje hørt ordet, men vet ikke hva det er.

OFFENTLIG DATABASE

Blockchain en offentlig database som ikke er eid av noen. Den er desentralisert, og det ligger kopier på millioner av datamaskiner over hele verden. Blockchain-NETTVERKET har tilgang på 10 til 20 ganger så mye datakraft som Google. Innholdet i databasen synkroniseres kontinuerlig og er sikret med svært avansert kryptografi. Denne lagringsmetoden gjør databasen umulig å hacke. I tillegg må over halvparten av alle deltakerne i nettverket, være enige om de endringene som skjer i databasen. Dette gir den ekstrem høy tillit.

FRA INFORMASJON TIL VERDIDELING

Dagens internett er veldig bra til å dele informasjon. Men dette er kopiert informasjon. Med blockchain får vi også mulighet til å dele verdier uten mellommenn. For dagens økonomiske og demokratiske system er bygd opp på at vi har mellommenn til en rekke ulike ting. Mellommennene er garantisten for at folk får det som avtales, enten det er betaling for varer i nettbutikker eller å leie en leilighet via Airbnb. I dag bruker vi mellommenn for å autentisere alt fra identitet og betaling til opphavsrett. Disse mellommennene tar seg godt betalt. I tillegg tar transaksjonene svært lang tid.

Se for deg at du skal overføre penger til utlandet. Hvis du skal overføre til mer fjerntliggende land, må du gjerne bruke agenter som Western Union. De gir deg en dårlig kurs, tar et saftig gebyr og overføringen tar flere dager. Ved bruk av bitcoin går overføringen på sekunder. Dette fordi tilliten til at folk får de verdiene de er lovet, ligger i bitcoinens blockchain. Når du overfører penger, trekkes de fra din bitcon-lommebok og settes inn på mottakers. Det er blockchainregnearket som holder styr på at verdiene bytter eier.

Den høye sikkerheten i blockchainteknologien gjør at vi kan stole på hverandre, person til person. Teknologien er garantisten. Tilliten kommer ikke fra en stor institusjon, men fra et ekstremt sikkert regneark med smart kode og beinhard kryptering, der informasjonen er spredt over hele verden. Blockchain er en tillitsprotokoll som gjør internett til et internett av verdier, som er tilgjengelig for alle.

SLIK KAN BLOCKCHAIN PÅVIRKE FINANSBRANSJEN

Ok, da vet vi at blockchain er et kraftig register, kryptert og sikret over millioner av datamaskiner. Hva så, kan du si. Hvorfor skal jeg bry meg om det? Og hvordan vil dette påvirke finansbransjen? Svaret er at finans er blant de bransjene som vil bli mest påvirket av den nye teknologien. Bankene er i mange tilfeller bare mellommenn. Hvis dette leddet kan automatiseres, forsvinner behovet for banken på svært mange områder, som eksempelvis ved internasjonale pengeoverføringer som vi så i eksempelet over.

Tenk ellers at alle transaksjoner som i dag går gjennom ulike kort- og betalingsselskaper, isteden går direkte fra kunde til butikk, gjennom deres kryptovalutalommebok – uten å ta veien om det finansielle systemet. Plutselig er ikke bankene nødvendige i våre hverdagstransaksjoner.

Det går også an å tenke seg automatisering av lån, fra person til person, der teknologien blir garantist for alt fra at identitetene til utlåner og låntaker stemmer, og at de opplysningene som ligger til grunn for lånet stemmer, til at tilbakebetalingen faktisk skjer.

PRIVATE NETTVERK

I dag brukes blockchain hovedsakelig til store offentlige nettverk. Men teknologien kan også brukes til private nettverk, der det er viktig at alle deltakerne har den samme informasjonen til enhver tid. Evry jobber med dette i samarbeid med SR-Bank. Dette skriver vi mer om i en annen artikkel.

Det er ingen tvil om at blockchain er en spennende teknologi, som har potensial til å endre verden. Hvor langt dette vil nå, vil bare fremtiden vise. Men målet er klart: Mennesker skal kunne ta større kontroll over sine egne liv, og mellommannen blir utrydningstruet. For blockchain skaper tillit mellom mennesker som ikke har noen grunn til å stole på hverandre. Og tillit er makt.