Grong Sparebank går på børs

På fem år har Grong Sparebank hentet inn mer egenkapital fire ganger. Nå gjennomfører de på ny en rettet emisjon i tillegg til å søke om notering av egenkapitalbeviset på Oslo Børs. En kraftig vekst ligger bak behovet for større pengebinge. Veksten kunne vært større uten kapitaliseringskravene.

– Kapitalkravene gir oss utfordringer, og vi er nå i en konsolideringsfase. Vi ville vokst mer og raskere uten disse kravene, så sånn sett kan du si at de bremser veksten, sier banksjef Jon Håvard Solum, som ikke har noen problemer med å skaffe ny kapital.

– Vi hadde en liste over potensielle investorer og kom ikke en gang halvveis før emisjonen var fulltegnet, sier han.

REKORDÅR

2016 var et rekordår for banken, som tok over Danske Banks personkunde- og landbruksportefølje i 17 kommuner i Nord-Trøndelag.

– I tillegg vokste vi 20 prosent organisk. Det spesielle ved dette er at veksten er etterspørselsdrevet. Vi ringer ikke ut, men tar så mye vi klarer av det som kommer inn, forteller Solum.

Det er tungt å måtte si nei til god business

Noe av veksten kan også tilskrives at DNB har trukket seg ut av området.

– Det har gitt en betydelig meretterspørsel. Per i dag må vi si mye nei, særlig til BM-kunder. Det synes jeg er synd. Å være en støtte for det lokale næringslivet er en del av vårt samfunnsoppdrag. Per i dag klarer vi ikke å svare på dette. Det er tungt å måtte si nei til god business midt i vårt geografiske nedslagsfelt, sier Solum.

Det er nettopp dette som er bakgrunnen for at banken nå henter inn mer penger. I tillegg søker banken om å bli notert på Oslo Børs.

– Planen er å vokse slik at vi kan møte etterspørselen fra distriktet, sier banksjefen.

VEKST OVER TID

Solum begynte i banken i 2001. For 15 år siden var Grong Sparebank en av de minste. Da var de 12 ansatte. I dag er de 61.

– Størrelsen betyr mer enn på lenge. Det er helt nødvendig for å overleve som en uavhengig bank, understreker han.

En nøkkel for å fortsette som uavhengig er også å ha alle funksjoner på huset.

– Vi var tidlig ute med å øke bemanningen på compliance. Per i dag har vi to personer som bare jobber med rapporter og regelverk og som ikke sitter i linjen i det hele tatt. Det er noe av det smarteste vi har gjort og gjør at vi har greid å håndtere de endringene som kommer på regelsiden, sier Solum.

Også på kompetansesiden har man lykkes i å hente inn det man trenger.

– Vi har vokst mye og halvparten av de ansatte har mindre enn fem års fartstid. De har tilført oss den nye kompetansen som er nødvendig, sier banksjefen.

FORNØYD TILLITSVALGT

Også de tillitsvalgte er fornøyde med veksten som har skjedd.

– Vi har en fremoverlent kultur som gjør det både morsomt og spennende å jobbe her. Samtidig gir det en veldig stolthetsfølelse, sier Frode Mellingen, hovedtillitsvalgt for Finansforbundet.

– Det har vært en arbeidsom og krevende periode, særlig da Danske Banks filialer ble kjøpt opp. Men det er ekstremt tilfredsstillende når du kommer i mål, sier han.

Den sterke veksten tror han er med på å trygge arbeidsplassene.

– Hvis vi blir større blir vi mer solide, så vi bygger på mange måter vår egen fremtid. Myndighetskravene er de samme enten du er en stor eller liten bank. I praksis må du ha en viss størrelse for å ha livets rett. Vi er en selvstendig bank og er avhengig av å vokse. Banken har ikke outsourcet noen tjenester og vi har mer enn en som kan hvert fagområde. Det hadde ikke vært mulig uten den kraftige veksten, både i omsetning og antall hoder, sier Mellingen.

Fakta Grong Sparebank:

■ Inntekter: 129,4 (112,8) ■ Res. før skatt: 48,1 (41,2) ■ Egenkapital: 477,3 (358,1) Alle tall i millioner kroner. ■ 61 ansatte. Tall for 2015 i parentes ■